Termeni si conditii

 

Acest site piese-mini-proleasing.ro este administrat de către Proleasing Motors. Accesul la acest site este guvernat de termenii si condiţiile de utilizare detaliate mai jos.

Condiţii Generale

Proleasing Motors a depus toate eforturile pentru a prezenta, pe acest site, informaţii corecte şi precise. Informaţiile prezentate sunt în permanentă schimbare. Deşi luăm toate măsurile pentru a furniza informaţii şi specificaţii actualizate, acest site nu trebuie considerat un ghid absolut al produselor şi serviciilor furnizate de Proleasing Motors. Pentru orice fel de lămuriri suplimentare, vă rugăm sa ne contactati.

Drepturi de Autor

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor şi drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest website şi la conţinutul său, sunt deţinute sau licenţiate de către Proleasing Motors ori utilizate de Proleasing Motors în conformitate cu prevederile legale aplicabile ori cu permisiunea deţinătorului drepturilor de autor. Nu aveţi dreptul de a copia, reproduce, republica, descărca, posta, emite sau transmite niciun fel de text, imagine, grafică, logo, ilustraţie, buton, simbol sau selecţia lor ori modul în care acestea sunt dispuse, nici codul-sursă ori programele asociate, pentru niciun scop public ori comercial, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al Proleasing Motors sau al deţinătorului drepturilor de autor.

Nu aveţi dreptul de a adapta, modifica ori crea niciun material sau informaţie conţinute în acest site, nici de a le utiliza în orice scop, cu excepţia utilizării personale, non-comerciale. Sunteţi de acord să utilizaţi acest site doar în scopuri legale.

Proleasing Motors îşi rezervă dreptul de a utiliza în scopuri proprii orice fel de materiale trimise prin intermediul acestui site, inclusiv texte şi imagini – fie pe acest site, fie în orice altă formă, inclusiv pentru scopuri publicitare. Proleasing Motors îşi rezervă dreptul de a monitoriza materialele trimise şi de a le modifica ori respinge.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.

Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati sectiunea Administrare Cont / Contul Meu.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Proleasing Motors nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Proleasing Motors pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Proleasing Motors se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Proleasing Motors.

Proleasing Motors se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa sediului social al Proleasing Motors (Comuna Blejoi, Sos. Ploiesti – Buzau, DN1B, Nr.505, Judet Prahova), se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

Proleasing Motors are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai in scopurile specificate datele furnizate de utilizatori. Clientilor le sunt garantate drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

a) dreptul de a cere Proleasing Motors sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b) dreptul de a cere Proleasing Motors sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

c) dreptul de a cere Proleasing Motors sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale. 

In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard S.A. Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Proleasing Motors sau pe serverele Romcard S.A.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem prin introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM. 

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului piese-mini-proleasing.ro sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul piese-mini-proleasing.ro, va fi considerata o tentativa de frauda si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.

Limitarea Responsabilităţii (Disclaimer)

Prin utilizarea acestui site sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate aici, care intră în vigoare începând cu momentul primei accesări de către dumneavoastră a acestui site. Prin utilizarea acestui site de către un minor având vârsta sub 14 ani, dumneavoastră, în calitate de reprezentant legal al său, vă exprimaţi acordul la această utilizare şi consimţiţi la respectarea termenilor şi condiţiilor, în numele minorului, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor. De asemenea, prin utilizarea acestui site, dumneavoastră, în calitate de minor având vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, vă exprimaţi acordul şi consimţiţi la respectarea termenilor si condiţiilor, iar dumneavoastră, în calitate de ocrotitor legal al său, vă exprimaţi acordul la această utilizare şi consimţiţi ca el să se oblige la respectarea termenilor şi condiţiilor, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor.

Fără a aduce atingere drepturilor dumneavoastră garantate de lege, acest site şi toate informaţiile, inclusiv, fără a se limita la, textele, numele, imaginile, pozele, siglele, linkurile, simbolurile şi orice alte materiale, sunt furnizate ca atare, doar în măsura în care sunt disponibile şi fără nicio declaraţie de garanţie sau aprobare, explicită ori implicită. În special, nu garantăm în niciun fel corectitudinea ori integritatea informaţiilor furnizate pe acest site; de asemenea, nu declarăm şi nu garantăm acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor furnizate pe acest site şi nu garantăm că utilizarea acestui site va fi neîntreruptă şi fără erori ori că site-ul şi serverele pe care este găzduit nu prezintă disfuncţionalităţi ori nu sunt infectate cu viruşi informatici.

În limita maximă permisă de lege, Proleasing Motors România nu va fi răspunzător în niciun caz, faţă de nicio persoană pentru niciun fel de pierderi ori daune suferite ca urmare a utilizării oricăror informaţii sau produse prezentate pe acest site, inclusiv, fără a se limita la daunele indirecte ori incidentale, sau orice fel de daune survenite în urma utilizării sau imposibilităţii de utilizare, pierderii de informaţii sau de profituri, fie în temeiul răspunderii contractuale sau a răspunderii bazate pe neglijenţă sau pe alte acţiuni vătămătoare, rezultând din sau în legătură cu utilizarea acestui site.

Prin derogare de la orice alte prevederi din aceşti termeni şi condiţii, în măsura maximă permisă de lege, nu vom fi responsabili pentru funcţionalitatea ori disponibilitatea acestui site.

Mărci

Toate numele, imaginile, siglele care identifică Proleasing Motors reprezintă mărci ale Proleasing Motors. Orice branduri, produse, servicii ori nume comerciale ale unor terţe părţi sunt mărcile, mărcile de servicii şi numele comerciale ale titularilor respectivi. Proleasing Motors nu oferă permisiunea de utilizare a acestora niciunei alte persoane în afară de titularii de drept. Orice astfel utilizare poate constitui o încălcare a drepturilor titularilor.

Linkuri Externe

Proleasing Motors România nu declară, nu garantează, nu aprobă şi nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la site-urile externe care conţin linkuri către acest site sau către care pot exista linkuri în acest site. Niciun site extern pe care îl vizitaţi prin accesarea unui link din acest site nu se află sub controlul Proleasing Motors, iar vizitarea site-ului extern se face pe răspunderea dumneavoastră.

Limitarea responsabilităţii cu privire la programe

Programele care pot fi descărcate de pe acest site au fost verificate şi testate amănunţit în toate etapele de producţie, dar recomandăm utilizarea unui program anti-virus înainte de instalare. De asemenea, recomandăm realizarea unei copii de siguranţă a hard-disk-ului, înainte de utilizarea programelor. În limita maximă permisă de lege, Proleasing Motors nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru orice fel de disfuncţionalitate, deteriorare şi/sau pierdere de informaţii rezultate în urma utilizării acestor programe pe computerul dumneavoastră personal. Înainte de instalarea programelor pe computerele legate în reţea, vă rugăm să consultaţi administratorul reţelei.

Jurisdicţie

Termenii şi condiţiile prezentate aici vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legislaţia română. Orice fel de dispute născute în legătură cu aceşti termeni şi condiţii vor fi supuse deciziei instanţelor competente din România.

În cazul în care oricare dintre aceşti termeni va fi stabilit ca fiind ilegal, ineficace ori inaplicabil, din cauza legislaţiei oricărui stat sau ţară în care aceşti termeni urmează să se aplice, acesta va fi eliminat din prezenţii termeni şi condiţii. Celelalte prevederi vor rămâne aplicabile integral şi vor continua să fie obligatorii şi executorii pentru părţi.

Proleasing Motors îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre aceşti termeni şi condiţii oricând, prin postarea on-line a modificărilor.

Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi condiţii şi/sau cu modificările aduse lor, vă rugăm să încetaţi folosirea acestui site imediat.